HOME


SERVEIS


FOTOS
VIDEOS


CLIENTS


LINKS


CONTACTE

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Privacitat de ses dades personals:
Ses seves dades personals li corresponen només a vostè i aquest lloc web és responsable de no revelar cap mena d'informació que li pertanyi (com correu electrònic, números de ip, etc.), excepte sa seva expressa autorització o forces de naturalesa major de tipus legal que ho involucrin, com hackeos o suplantacions.

Responsabilitat de les opinions abocades:
Ses publicacions a manera d'articles (també anomenats posts) són responsabilitat de s'autor de sa web. Els comentaris, abocaments pels visitants, són responsabilitat d'ells mateixos i en cap cas violi ses regles mínimes de respecte als altres i als bons costums, aquests serien esborrats per l'editor del bloc, sense esperar el seu consentiment.

Seguretat de sa vostra informació personal:
Aquest lloc web es fa responsable de vetllar per sa seva seguretat, per sa privacitat de sa seva informació i pel respecte a ses seves dades, d'acord amb ses limitacions que s'actual Internet ens proveeix, sent conscients que no estem exclosos de patir algun atac per part de crackers o usuaris malintencionats que exerceixin sa delinqüència informàtica.

Obtenció de la seva informació:
Totes ses dades personals consignades en aquest lloc són subministrades per vostè mateix, fent ús sencer de sa seva llibertat. Sa informació aqui emmagatzemada només comprèn dades bàsiques ingressats mitjançant formularis de contacte, comentaris o altres similars.

Ús de la informació:
Al proporcionar ses seves dades personals, estant d'acord amb sa Política de Privacitat aquí consignada, ens autoritza per al següent ús de sa seva informació: a) per al cap mateix per sa qual cosa s'ha subministrat; b) per considerar-lo dins de les nostres estadístiques de trànsit, incrementant així sa nostra oferta publicitària i de mercat; c) per orientar millor els serveis aquí oferts i valorar-los a seu criteri, i d) per enviar e-mails amb els nostres butlletins, respondre inquietuds o comentaris, i mantenir informat als nostres usuaris.
REPARACIÓ ESTÉTICA DEL AUTOMOBIL

RESTAURACIÓ INTEGRAL AUTOMÒBILS I EMBARCACIONS

TAPISSERIA

CAPOTES I MECANISMES

XAPA Y PINTURA

PINTURES ESPECIALS

MULTIMEDIA

1
  NOSALTRES
  SERVEIS
  FOTOS VIDEOS
  CLIENTS
  LINKS
  CONTACTE


C/ Gremi Forners, nº 18
07009 Palma de Mallorca


HORARI:
DILLUNS A DIVENDRES
DE 8.00 h. A 18.00 h
OBERT AL MIGDIATeléfono: +34  971  436 010
+34 600 555 355


restauracion@mileniumres.com


Avís legal     Política de privacitat

MILENIUM RESTORATION S.L.